فرمول تولید پودر درزگیر مخصوص زیرکار نقاشی ساختمان 1

فرمول تولید پودر درزگیر مخصوص زیرکار نقاشی ساختمان 1

فرمول تولید پودر درزگیر مخصوص زیرکار نقاشی ساختمان 1

این فرمول برای ساخت پودر درزگیر ساختمانی کاربرد دارد

در ساختمان سازی معمولا محل اتصال بین دو جسم غیر هم جنس  پس از خشک شدن ترک بر می دارد

 این پودر در ترکیب با آب یک خمیر درزگیر مناسب برای کارهای ساختمانی ایجاد می نماید

این فرمول در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه می گردد