فرمول تولید محلول پوویدون آیوداین 3

فرمول تولید محلول پوویدون آیوداین 3

فرمول تولید محلول پوویدون آیوداین 3

این فرمول برای تهیه محلول ضد عفونی کننده موضعی پوویدون آیوداین کاربرد دارد

این فرمول همراه با توضیحات ضروری روش تولید در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است.