فرمول ساخت چسب سیلیکونی با استحکام متوسط

فرمول ساخت چسب سیلیکونی با استحکام متوسط

فرمول ساخت چسب سیلیکونی با استحکام متوسط

این چسب سیلیکونی استحکامی بینابین درزگیر معمولی و چسب سیلیکونی با استحکام متوسط کاربرد دارد

فرمت فایل پی دی اف بوده و یک صفحه است