فرمول تولید چسب موکت

فرمول تولید چسب موکت

فرمول تولید چسب موکت

فرمول تهیه چسب موکت برای چسباندن موکت به کف ساختمان  می باشد

این چسب برپایه آب می باشد

این فرمول در قرمت پی دی اف و شامل یک صفحه می باشد