فرمول تولید کیت یا نوار تست گلوکز

فرمول تولید کیت یا نوار تست گلوکز

فرمول تولید کیت یا نوار تست گلوکز

این فرمول برای ساخت کیت یا نوار تست گلوکز در ادرار کاربرد دارد

 این نوار در آزمایشگاه های تشخیص طبی و منازل قابل استفاده بوده و دفع قند از ادرار یا دیابت را براحتی تشخیص می دهد

این فرمول کاربردی در یک صفحه و با فرمت پی دی اف ارائه شده است